Irena puella

Irena puella - Irene buulbuul - Asian Fairy bluebird - Türkisirene

Irena puella

Diversen:

Deze vogel behoort eigenlijk tot de bladvogels maar door zijn Nederlandse naam krijgt hij hier toch een plaatsje!
Irena puella

De vogel is ongeveer 27 cm lang. Het mannetje heeft een iriserend glanzende blauwe bovenkant, een zwarte onderkant en vleugels. De vrouwtjes en mannetjes zijn in het eerste jaar geheel dof blauw-groen.
De Indische blauwrug eet vruchten, nectar en sommige insecten. De roep is een vloeiende twee stemmige gloe-iet. Het is een opvallende en vaak luidruchtige bosvogel, die zich ophoudt in boomkronen.

Mijn eerste fok met de Irene Buulbuul – Irena puella door Jos Cromsigt.

Ik ben al een aantal jaren in het bezit van een paar Irene buulbuuls, weliswaar niet steeds in dezelfde samenstelling. Het huidige fokstel bezit ik sinds 2003. In 2004 en 2005 hebben ze wel eieren gelegd, welke echter steeds kapot gepikt werden.
Vroeg in het voorjaar van 2006 begonnen de vogels het nest van vorig jaar op te knappen met korte stevige takjes en kokosvezels, dit nest was gemaakt in een gevlochten mandje dat hoog in de hoek van een overdekt gedeelte van de voor de rest open volière was aangebracht. Omdat er begin juni nog steeds geen eieren gelegd waren had ik de hoop op een gunstig fokseizoen eigenlijk al opgegeven en het besluit genomen op het koppel te verkopen. Tot mijn verrassing lager er op 21 juni 2 eieren in het nest, welke uitsluitend door de pop bebroed werden, na 13 dagen kwamen beide eieren uit.
De jongen werden door beide ouders de eerste dagen voortreffelijk gevoerd met buffalowormen en daarna uitsluitend met meelwormen, welke gedruppeld werden met vitamine A en bepoederd met een mespuntje paramix 1 en insect Essentials en Gistocal. Diepvrieskrekels en –pinky’s werden niet opgenomen. Na 5 dagen werden de jongen geringd met 4,5mm ringen, welke ik afgeplakt had met pleister. Na 14 dagen zaten beide jongen keurig in de veren op de rand van het nest. Groot was mijn teleurstelling toen de jongen de volgende dagen op de grond zaten en niet de kracht hadden om te vliegen. Na enkele dagen lagen ze dood. Eind juli had de pop opnieuw 2 eieren gelegd, welke wederom beide uitkwamen. Door een collega-fokker was mij geadviseerd om het levende voer te druppelen met multivitamine van Bogena. De buffalo’s en meelwormen werden weer bepoederd echter nu met Infectiemix 1 in plaats van Paramix 1. deze keer ging wel alles goed en konden de jongen na 14 dagen meteen vliegen. Omdat het weer zo slecht was en de jongen in de open volière door heftige regenbuien teveel zouden afkoelen, vond ik het verstandiger om de ouders met de jongen naar een geheel overdekte volière te verplaatsen, jammer genoeg lag er de volgende dag toch nog 1 jong dood. Het tweede jong groeide verder probleemloos op tot een mooie jonge pop. Op een leeftijd van 3 weken gingen de ouders naast de meelwormen voor het eerst fruit aan het jong voeren, bestaande uit fijn gesneden appel, druiven en bessen.
Al met al was ik toch blij met deze geslaagde eerste fok met de Irene Buulbuul. Irena puella

Fokverslag van de Irene buulbuul – Irena puella door Bob Visser.

Ik houd sinds ongeveer 10 jaar Irene buulbuuls. Ik kweek jaarlijks met vrij goed resultaat deze vogels. Aangezien ik bemerkt heb dat nogal wat liefhebbers van deze prachtige vogelsoort, moeite hebben om jonge vogels groot te krijgen, heb ik het besluit genomen om de door mij gebruikte fokmethode ook aan anderen bekend te maken. Dit om meer eigenkweek vogels in ons land te krijgen, zodat er minder in het wild gevangen hoeven te worden en om te voorkomen dat er bij menig fokker nestjongen sterven.
Ik heb zoals gezegd ongeveer 10 jaar geleden mijn eerste koppel Irene buulbuuls aangeschaft. Dit was een koppel in het wild gevangen vogels. Ik schafte de vogels in de nazomer aan en plaatste ze in een gezelschapsvolière. Deze volière had een niet verwarmd nachthok en een vlucht van ongeveer zes meter lang, anderhalve meter breed en ongeveer twee meter hoog. Deze volière was beplant met wat struiken en coniferen. Wat echter voor het bereiken van goede kweekresultaten niet nodig blijkt te zijn. Vanaf het nachthok was de buitenvlucht ongeveer 1 meter overkapt. De medebewoners waren zaadeters, zoals kanaries, putters, kneuen, sijzen etc. Als onderhoudsvoer gaf en geef ik de vogels universeel voer, dagelijks een schaaltje fijngesneden fruit en per vogel ongeveer 10 à 20 meelwormen. Als fruit verstrek ik dagelijks in ieder geval appel, aangevuld met fruit dat op dat moment het meest voordelig is. Dat kan zijn peer of kiwi of druiven, etc. Soms krijgen de vogels er een beetje banaan bij, want hiervan schijnen ze niet al teveel te mogen hebben. Dat werd mij verteld door de handelaar van wie ik de vogels kocht, dus daar heb ik me maar aan gehouden. Soms leg ik een doorgesneden sinaasappel neer, maar daar wordt meestal weinig van gegeten. Als de sinaasappel in stukjes gesneden wordt eten ze het wat beter. Op druiven zijn ze echt verzot.
Baden doen de vogels ook erg graag en dan het liefst tijdens een regenbui. Tijdens zo'n bad stoten de vogels allerlei fluittonen uit. Bij mij zitten de vogels zomer en winter buiten, tenzij de temperatuur verder dreigt te zakken dan tien graden onder het vriespunt. Mij is helaas uit ervaring gebleken, dat als de vogels bij lagere temperaturen buiten blijven, hun pootjes bevriezen, waarna ze sterven .
Het door mij aangeschafte koppel begon ergens in april al te nestelen. Mijn ervaring is dat ze ieder jaar vroeg met nestelen beginnen en tot ongeveer augustus doorgaan. Als nestgelegenheid had ik in het nachthok en onder het overkapte gedeelte van de buitenvlucht, een aantal rieten mandjes opgehangen. Die mandjes hingen ongeveer 10 centimeter onder het dak. De eerste keer werd er gebruik gemaakt van een mandje in het nachthok. Later werd steeds onder de overkapping genesteld. Mijn ervaring is, dat ze het liefst op een wat donker, beschut plekje nestelen. Als nestmateriaal werd en wordt voornamelijk kokosvezel gebruikt. Die kokosvezel wordt in zijn geheel gegeven, dus niet doorgeknipt. Tijdens de balts laat de man een bepaald soort fluittonen horen, terwijl hij dan zijn vleugels laat hangen en uitspreidt en deze dan op en neer laat trillen. Ook zijn staart trilt mee en terwijl hij dat doet, wiegt hij met zijn hele lichaam heen en weer. Ook vliegt hij plotseling weg, keert om, vliegt onder de stok waar de pop op zit door, keert weer om en komt naast haar zitten. Het hele ritueel wordt dan weer herhaald, net zolang tot de pop paringsbereid is. De vogels leggen maximaal 2 eieren per ronde, die uitsluitend door de pop bebroed worden. De broedduur bedraagt ongeveer slechts twaalf tot veertien dagen. In de broedtijd wordt er door de man veel gefloten. Als de jonge vogels uit het ei zijn gekomen en zijn opgedroogd, zijn ze prachtig om te zien. Ze zijn namelijk geheel bedekt met een dikke laag, behoorlijk lang, bruin dons. Nestcontrole laten de oudervogels zonder problemen toe. Zodra ik in de volière kom, vliegt de pop van het nest en kan ik het nest controleren.
Als fokvoedsel verstrek ik het volgende: Het universeelvoer of de vruchtenpaté blijf ik gewoon verstrekken, ofschoon daar bijna niets van opgenomen wordt. Ook het fruit blijf ik verstrekken, ofschoon ook daar vaak minder van gegeten wordt. Zodra ik jonge vogels verwacht, zet ik een schaal met meelwormen klaar. Die meelwormen hebben zich dik kunnen eten aan bambix of brinta of een andere soort pap. Over die meelwormen strooi ik wat beendermeel van het merk "Benovitaal". Die schaal met meelwormen ververs ik `s morgens en `s avonds. Ik heb namelijk gemerkt dat de vogels de meelwormen uitzoeken en bepaalde wormen laten liggen. Tevens koop ik krekels en wel het liefst de grootst verkrijgbare maat zwarte krekels. Uit ervaring heb ik gemerkt dat de vogels die het liefst opnemen. Bij gebrek aan deze soort krekels nemen ze ook wel andere. Sprinkhanen echter niet. De krekels vries ik altijd na aankoop in. De vogels geef ik 's morgens per jonge vogel 5 krekels en `s avonds herhaal ik dat. Bij twee jonge vogels komt dat dus op 20 krekels per dag neer. Meer krekels zouden ze best lusten, maar dat is me te kostbaar. Voordat ik de krekels aan de vogels verstrek, laat ik ze natuurlijk eerst ontdooien. (Dit niet in de magnetron doen, want dat kost je jonge vogels. Dit weet ik uit ervaring).
Nu het belangrijkste: Voordat ik de krekels in de volière zet, bestrooi ik ze net zoals de meelwormen met "Benovitaal", maar ook met een mespuntje DOXICYCLINE. Hier rol ik de krekels doorheen, zodat dit mengsel aan de natte ontdooide krekels plakt. Op deze manier krijgen de vogels dit vanzelf mee naar binnen. Ik kweek nu 10 jaar Irene buulbuuls. Ik heb de eerste 3 jaar alle jongen verspeeld. Vaak wel drie tot vier nesten per seizoen. 2e werden de eerste keren niet ouder dan 2 dagen en later niet ouder dan 6 dagen. Steeds kregen de jongen last van zeer dunne stinkende ontlasting en waren niet meer te redden. Ik blijf de jongen de krekels met doxicycline voeren totdat ze zelfstandig zijn en het andere voer ook goed eten. Daarna stop ik er geheel mee. Afgelopen seizoen heb ik in september nog een laatste nest gehad dat ook goed groot is gekomen. In totaal had ik dat seizoen 11 jongen gekweekt, waarvan er 1 verongelukte en 1 om een onbekende reden dood ging.
Aangezien er bij mijn kanaries een keer paratyfus uitbrak en ik daar doxicycline tegen ging gebruiken, wat de vogels genas, ben ik dat ook bij de buulbuuls gaan gebruiken. Toen ik dat deed kreeg ik de jonge vogels wel op stok. Tijdens het afgelopen fokseizoen heb ik toch weer eens geprobeerd om jongen groot te krijgen zonder doxicycline, wat me meteen weer een nestje kostte. Dus gebruik het!
Ik kweek nu ieder jaar met succes jonge Irene buulbuuls. Van de 10 jaar geleden aangeschafte pop, heb ik nog ieder jaar jongen. Van een vorig jaar aangeschafte "importpop" heb ik afgelopen jaar ook 3 jongen gekweekt. Afgelopen jaar had ik twee koppels in afzonderlijke vluchten. Van een koppel ontsnapte de man. Ik hoop dat ik met dit verslag huidige en toekomstige liefhebbers van deze schitterende vogelsoort kan helpen bij het houden van en kweken met deze soort. Mijn ervaring is dat de vogels het beste per koppel apart in een vlucht geplaatst kunnen worden. Bij mij zijn de afmetingen ongeveer 3 meter lang, l meter breed en 2 meter hoog, waarvan de helft overkapt is (soort nachthok) en de andere helft open. Het nestelen doen ze het liefst in een mandje dat vrij hoog onder een afdak in de vlucht hangt. In de mandjes doe ik zelf al wat kokosvezel en de rest leg ik op de grond. De pop draagt dat dan zelf verder aan om het nest af te maken. Buiten het broedseizoen zijn ze niet agressief tegen andere vogelsoorten, maar tijdens het broedseizoen en dan vooral als er jongen zijn, kan het zijn dat sommige vogels zeer fel achtervolgd worden. Ook kan het zijn dat zij zich door andere vogelsoorten, zoals Japanse nachtegalen, laten verjagen.

Irena puella
Irena puella
Irena puella
Irena puella
Irena puella
Irena puella
Irena puella