Grauwe buulbuul

Grauwe buulbuul – Pycnonotus barbatus – Common bulbul - Graubülbül

Pycnonotus barbatus

Fokresultaat:


Dit koppel heeft nog geen pogingen gedaan om te gaan broeden. Ik heb een nieuwe pop aangeschaft om een nieuw koppel te vormen komend seizoen.
Toen ik op 8 augustus van mijn vakantie terug kwam bleek de man overleden, maar de pop had wel een jong in het nest!
14 augustus 2008: ik heb een nieuwe man kunnen kopen.
18 augustus 2008: het jong is uitgevlogen en maakt het prima.
Februari 2009: De man is overleden, lag dood in een struik.
Maart 2009: Ik heb weer een nieuwe man gevonden en het klikt goed! We wachten af!
Mei 2009: De pop lag dood in de volière zonder kop! Waarschijnlijk de steenmarter die hier rondloopt!
Juni 2009: Ik heb een nieuwe pop gekocht.
Oktober 2009: Ik heb de Grauwe buulbuuls verkocht i.v.m. ruimtegebrek.

Pycnonotus barbatus
Pycnonotus barbatus
Pycnonotus barbatus
Pycnonotus barbatus
Pycnonotus barbatus
Pycnonotus barbatus