Pycnonotus xantholaemus

Pycnonotus xantholaemus - Geelkeelbuulbuul - Yellow-throated Bulbul - Goldkehlbülbül

Pycnonotus xantholaemus

Diversen:

Deze kuifloze soort buulbuul heeft een olijf grijze buik en hals met een gele keel, gele onderstaart dekveren. Het hoofd is geheel geel. Mannetjes en vrouwtjes zijn vergelijkbaar in verenkleed.
Deze vogel is meestal schichtig en leeft verborgen in struikgewas en wordt meestal ontdekt door haar plotselinge uitbarstingen van geroep die vergelijkbaar zijn met die van de Witbrauwbuulbuuls. Ze voeden met bessen van verschillende plantensoorten. Zij eten ook kleine insecten.

Pycnonotus xantholaemus
Pycnonotus xantholaemus
Pycnonotus xantholaemus
Pycnonotus xantholaemus
Pycnonotus xantholaemus
Pycnonotus xantholaemus