Pyrrhurus scandens

Pyrrhurus scandens (Phyllastrephus scandens) - Zingende gabonloofbuulbuul - Leaf-love - Uferbülbül

Pyrrhurus scandens

Diversen:

ZINGENDE GABON LOOFBUULBUUL - Pyrrhurus scandens - Door Ger Essenberg.

De Gabon loofbuulbuul – Pyrrhurus scandens is een op zich zelf staande soort met 2 ondersoorten te noemen:
Pyrrhurus scandens scandens, te vinden in Senegal tot Noord-Kameroen.
Pyrrhurus scandens orientalis, te vinden in Kameroen tot Zuid-Soedan, Noordwest-Tanzania en Zuid-Zaïre.

Deze vogels houden zich voornamelijk op in het dichte geboomte langs de riviertjes. Het dichte bos mijdt hij. Alleen op open plekken langs de bosrand met lage begroeiing voelt hij zich thuis.
Zijn hoofdvoedsel bestaat voornamelijk uit insecten, die hij door middel van allerlei wonderbaarlijke capriolen weet te bemachtigen. Bessen, vooral die van palmbomen, zijn een belangrijk onderdeel van zijn maaltijd.

Zijn komvormige nest, wat opgehangen wordt in een vork van een horizontale tak, is komvormig en verstopt tussen het dichte gebladerte. Het is een hangnest, dat veel gelijkenis vertoont met dat van een wielewaal. De ornitholoog Masterton heeft veel onderzoek verricht bij deze loofbuulbuul. Hij constateerde, dat de loofbuulbuul een zeer geheimzinnige vogel is tijdens de broedperiode. Op zijn speurtocht naar deze vogel stond hij onder een dichte struik, toen plotseling de vogel letterlijk pardoes uit de lucht kwam vallen. Hij kwam ongedeerd op de grond terecht en deed, alsof hij iets mankeerde, om zodoende nog meer aandacht op zich te vestigen en de indringer van het bedreigde nest weg te lokken. Dat de loofbuulbuul slechts bij uiterste noodzaak het nest verlaat, is wellicht uit nood geboren, omdat in de omgeving veel apen zijn woongebied doorkruisen en geen ei of pasgeboren jong hun grijpgrage handen ontkomt. De Gabon loofbuulbuul is een vogel, die sporadisch wordt/werd ingevoerd. Met een goede verzorging en een rijkelijk van groen voorziene volière moet het toch mogelijk zijn, om deze vogels tot broeden te krijgen.

Pyrrhurus scandens
Pyrrhurus scandens
Pyrrhurus scandens
Pyrrhurus scandens
Pyrrhurus scandens
Pyrrhurus scandens