De nieuwslezer van de Fabeltjeskrant, Meneer de Uil, hield alle kinderen dagelijks op de hoogte van de gebeurtenissen in Fabeltjesland. Dit fabeldier gaf kinderen de indruk alwetend te zijn.

Alziend en alhorend

Of de uil in werkelijkheid over alwetende kwaliteiten beschikt is niet bekend. Misschien is het beter om te zeggen dat een uil ‘alziend’ en ‘alhorend’ is: deze nachtroofvogel heeft de ogen voor in de kop staan en is in staat om in de diepte te turen. Bovendien beschikt de uil over een vlijmscherp gehoor. De uil kan daardoor muizen en andere prooien in het duister van de nacht waarnemen.

De uil als attribuut van de godinnen der wijsheid

De Romeinse godin Minerva en haar Griekse evenbeeld, de godin Athena, worden allebei vergezeld door een uil. Zowel Minerva als Athena worden met wijsheid, vindingrijkheid en wetenschap geassocieerd. De uil – als attribuut van deze godinnen – staat symbool voor kennis en intelligentie en heeft dus veel gemeen met Minerva en Athena.

Hekserij

In de Middeleeuwen heerste er een groot wantrouwen jegens heksen. Vrouwen die zich met magie of geneeskrachtige kruiden bezighielden werden heksen genoemd. Men veronderstelde dat deze heksenvrouwen zichzelf konden veranderen in uilen, zodat ze ‘s nachts in staat waren om te vliegen. Heksen werden daarom vaak afgebeeld met een uil als attribuut.

Recommended Posts